Sprawdź, co działo się u nas.
Czytaj nasze aktualności, dzięki nim będziesz ciągle na bieżąco.
Zobacz, czym jest taniec.
Zainspiruj swoje zmysły...
 

TANIEC DLA DZIECI:


Mix taneczny z elementami baletu:

Zajęcia specjalnie przygotowane dla grupy najmłodszych tancerzy. Są połączeniem różnych rodzajów tańca, m.in elementów tańca klasycznego, tańców narodowych, gimnastyki oraz akrobatyki. Są one prowadzone w sposób przyjazny i bezstresowy dla malucha. Urozmaicone licznymi grami i zabawami tanecznymi, dzięki którym dziecko z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem podejmuje naukę kroków, a tym samym rozpoczyna swoją pierwszą w życiu, wielką przygodę z tańcem.

Taniec nowoczesny dla dzieci:

Zajęcia inspirowane najpopularniejszymi obecnie stylami i technikami tańca prezentowanymi w teledyskach i programach tanecznych na całym świecie. Pełne energii i dynamiki, prowadzone w przyjaznej atmosferze, łączące w sobie zarówno elementy  hip hopu, disco dance, jazzu, jak i również akrobatyki. Urozmaicone licznymi zabawami i grami tanecznymi, które pomagają szybciej rozpalić w dziecku iskierkę miłości i pasji do tańca.

Cel zajęć:

Celem zajęć tanecznych jest ogólny rozwój psychoruchowy dziecka obejmujący 4 sfery: motoryczności, wiadomości, umiejętności i wychowania.

1) Motoryczność:
 • Rozwój sprawności ruchowej dziecka. 
 • Zwiększenie wydolności i wytrzymałości fizycznej organizmu.
 • Doskonalenie zwinności, gibkości, szybkości i skoczności ciała.
 • Korygowanie postawy fizycznej. 
 • Poprawa koordynacji i świadomości własnego ciała.
 • Wzmocnienie mięśni.
 • Wypracowanie estetyki ruchu.

2) Wiadomości:

Dziecko posiada wiedzę, wykazuje znajomość z zakresu:

 • form i rodzajów ćwiczeń stosowanych na rozgrzewce,
 • wpływu poszczególnych ćwiczeń ruchowych na organizm człowieka,
 • techniki wykonania podstawowych ćwiczeń, figur, kroków danego stylu tańca,
 • odróżniania technik różnych stylów tańca,
 • poprawnego nazywania pozycji, póz, kroków i figur tanecznych,
 • zasad rytmicznych utworów muzycznych (metrum muzyczne), 
 • zasad kompozycyjnych etiud tanecznych (artykulacja: staccato, legato; poziomy tańca; wykorzystanie przestrzeni i dobór muzyki),
 • zasad gier i zabaw ruchowych przeprowadzanych na zajęciach,
 • podstawowych zasad higieny osobistej, dbania o estetyczny i schludny wygląd oraz o ład i porządek na sali tanecznej.

3) Umiejętności:

Dziecko potrafi, umie:
 • zastosować, wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce, działaniu tanecznym:
  • komponować samodzielnie zestaw ćwiczeń stosowanych na rozgrzewce,
  • wykonać układ choreograficzny (synchroniczny) kroków tanecznych prezentowany przez instruktora,
  • komponować własny układ kroków i figur tanecznych przy muzyce, 
  • wykonać ćwiczenia rytmiczne, koordynacyjne, stretchingowe,
  • przeprowadzić samodzielnie fragment lekcji tańca.

4) Wychowanie:

 • Kształtowanie właściwej postawy wobec kultury tanecznej danego stylu tańca,
 • Kształtowanie właściwego stosunku do norm i zasad obowiązujących podczas zajęć,
 • Uświadamianie potrzeby utrzymywania przyjaznych kontaktów z współuczestniczącymi zajęć (wzajemna pomoc, szacunek, akceptacja, tolerancja),
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka w kierunku ekspresji ruchowej,
 • Rozwijanie wyobraźni ruchowo – muzycznej,
 • Motywowanie do aktywnego i świadomego podnoszenia swoich umiejętności, tanecznych oraz zdobywania wiedzy na ten temat.

Grupy wiekowe:

- 3-4 lata
- 5-6 lat
- 7-8 lat
- 8-11 lat


Partnerzy:
wróć na górę