Sprawdź, co działo się u nas.
Czytaj nasze aktualności, dzięki nim będziesz ciągle na bieżąco.
Zobacz, czym jest taniec.
Zainspiruj swoje zmysły...
 

REGULAMIN ST SBS
 

  1. UCZESTNICTWO:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca Step By Step jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie wszystkich zasad zawartych w Regulaminie.
Uczestnik zajęć, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat rodzic lub prawny opiekun, zobowiązany jest przed rozpoczęciem pierwszych zajęć wypełnić i podpisać oświadczenie, że zapoznał się, w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu studia.

  1. STAN ZDROWIA:

W zajęciach tanecznych i sportowych mogą brać udział tylko osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych, które w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały i nie miały kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji domowej. Jeśli uczestnik zajęć ma objawy jakiejkolwiek infekcji lub zakażenia powinien zostać w domu, by nie narażać innych na utratę zdrowia i życia. Dotyczy to również rodziców i opiekunów.

  1. HIGIENA I CZYSTOŚĆ:

Przed wejściem należy zdezynfekować ręce z użyciem płynu do dezynfekcji, własnym lub znajdującym się w dozownikach w studiu.
Obowiązuje obuwie zmienne lub dostosowane do stylu tańca.
Uczestnicy zobowiązani są do segregowania odpadów zgodnie z rozmieszczonymi i oznakowanymi pojemnikami.

  1. POMIAR TEMPERATURY:

Uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć może zostać zmierzona temperatura ciała. Osoby z objawami choroby będą musiały niezwłocznie opuścić studio.

  1. ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ I LIMIT OSÓB

Do budynku należy wejść w maseczce ochronnej, zasłaniającej nos i usta. Na sali podczas zajęć maseczki nie obowiązują.
Przy recepcji przebywać może tylko jedna osoba, która dokonuje formalności.

Wszyscy przebywający na terenie studia muszą zachować odstępy co najmniej 1,5 metra od siebie.
Na salach tanecznych przebywać może maksymalnie 15 osób plus trener/instruktor.
Rodzice, opiekunowie oraz osoby towarzyszące uczestnikom nie powinny przebywać na terenie studia w trakcie trwania zajęć.

  1. PUNKTUALNOŚĆ:

Prosimy o przychodzenie na zajęcia punktualnie, nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz o opuszczanie studia niezwłocznie po zakończeniu treningu. 

  1. OPŁATY:

Opłaty za zajęcia reguluje aktualny Cennik znajdujący się na stronie internetowej studia.
Płatności przyjmujemy w różnych formach. Za pomocą karty płatniczej, gotówką lub przelewem na konto firmowe studia na numer:

mBank 76 1140 2017 0000 4302 1304 4957

W przypadku przelewu bankowego uczestnik powinien okazać potwierdzenie, dowód wpłaty w recepcji studia.
Uczestnik może wykupić pojedyncze wejście lub karnet czasowy na 30 dni z określoną liczbą zajęć.
Pierwsze wejście na zajęcia z dowolnie wybranego stylu dla nowych uczestników jest bezpłatne.

  1. TELEFONY:

Prosimy o niekorzystanie lub wyciszenie telefonów komórkowych podczas zajęć oraz przechowywanie ich w torbie.

  1. BEZPIECZEŃSTWO NA SALI:

Każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi prowadzącemu wszelkie dolegliwości zdrowotne i informować o nagłych wypadkach i kontuzjach zaistniałych podczas zajęć.
Studio nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Wyjątek stanowią wyjazdy na obozy i turnieje. Opłata za ubezpieczenie ustalana jest z rodzicami.

Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez zgody instruktora.
Nie należy spożywać posiłków i wnosić gorących napoi na sale taneczne. Dozwolony jest zimny napój w zakręcanej butelce.
Na terenie całego obiektu zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających. 

 

Partnerzy:
wróć na górę